• menopauza

    Jak przetrwać menopauzę?

    Po raz pierwszy definicję menopauzy podał Thomas S. Clouston, który twierdził, że menopauza ma ścisły związek z psychiką osób w średnim wieku i dotyczy głównie kobiet pochodzących z wyższych sfer. Koncepcja klimakterium ...