Kwiat Kobiecości

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości to przede wszystkim profilaktyka, ale też dostęp do informacji i edukację w zakresie raka szyjki macicy. Ważnym aspektem jest też edukacja mężczyzn. Organizacja dąży do tego, by jak najwięcej mówiło się o chorobach nowotworowych, szczególnie o nowotworach narządów rodnych kobiet.

http://www.kwiatkobiecosci.pl/

Leave a reply

Partnerzy

t