Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Psychiatra, profesor nauk medycznych. Jest kierowanikiem  Kliniki Psychiatrii Doroslych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2014 redaktor naczelna czasopisma „Psychiatria Polska”, od 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autorka kilkuset artykułów naukowych, redaktorka i współautorka licznych prac m.in. „Psychiatria na obcasach”, „Psychiatria pod krawatem”, „Psychiatria w medycynie”, „Ból i depresja”, „Depresja. Wiedzieć aby pomóc.”, „Dialogi interdyscyplinarne”.

Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

Kardiolog, profesor nauk medycznych. Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Pierwsza kobieta na stanowisku prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Uzyskała tytuł Euopean Cardiologist i akredytację w dziedzinie Acute Cardiac Care (intensywnej terapii kardiologicznej) przyznane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Członek zarządu Acute Cardiac Care Assosiation Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), członek Grupy Roboczej Wad Serca ESC. Członek Rady Naukowej i Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej Instytutu Kardiologii. Członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka. Członek Rad Redakcyjnych m.in. Acute Cardiovascular Care European Heart Journal, Kardiologii Polskiej, Kardiologii po Dyplomie, Medycyny po Dyplomie.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Gastroenterolog, profesor nauk medycznych. Znana jako Doktor Zdrówko. Samodzielny pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, adiunkt i kierownik Zakładu Opieki Farmaceutycznej, którego jest organizatorem i twórcą. Przewodnicząca i inicjatorka powstania Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka, a także przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą.  Aktywnie zajmuje się żywieniową promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną wszystkich grup społecznych.

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Prof. zw. dr hab. n. med. specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog, seksuolog. Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prorektor ds rozwoju i promocji tejże Uczelni.

Uhonorowana prestiżową nagrodą Nagrodą Brylantowego Pióra (Diamond Pen) przyznaną przez Good Publication Practice Committee w Nowym Yorku, USA za najlepszą publikację opublikowaną w 2016 roku. Jest również laureatką konkursu Hipokrates 2015 oraz „Lekarz – Przyjacielem Kobiety” – a to sedno jej powołania – od trzydziestu lat prowadzi praktykę lekarską, lecząc, edukując i wspierając kobiety z całej Polski, przezwyciężając wraz z nimi choroby.

Autorka ponad 600 publikacji naukowych, członkini wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych

Przez całe “życie medyczne” walczy o trzy priorytety:

  • Profilaktykę w medycynie
  • Walkę z nałogami
  • Równe prawa dla kobiet i mężczyzn

.